Chaty Sykovec

Chatky v blízkosti nejvýše položeného rybníku Sykovec na Vysočině prošli rekonstrukcí. Naše společnost dodávala elektroinstalace do chatek a ochranu proti úderu blesku. Celkem se rekonstruuje devět chatek ve čtyřech etapách, do dnešního dne bylo zrekonstruováno šest chatek, zbývající jsou plánovány na příští rok.

ZŠ Zámek

Realizace 06-2017   08-2017
 
Předmětem realizace byla rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých instalací v zákldání škole. Staré instalace již nevyhovovali novým požadavům. V rámci silnoproudých instalací byli zrealizovány nové kabelové rozvody a nové rozvaděče. V části slaboproudu se nahradila stávající EZS novou, byla natažena strukturovaná kabeláž, vyměněna telefonní ústředna, rzealizován domácí telefon, jednotný čas a zvonky, poslední částí byla společná televizní anténa včetně novýh rozvodů.
Objem: 700 tis. Kč

Výměna svítidel v MŠ Sluníčko Praha - Újezd nad Lesy

Realizace 07/2017

Na chodbě a v ředitelně jsme realizovali výměnu starých zářivkových svítidel za nové LED panely zavěšené na lankách.

OIBP Jihlava

Realizace 09/2017 - 12/2017
Předmětem realizace byla rekonstrukce elektroinstalace, datových rozvodů, drobné stavební práce a pořízení EZS. V budově oblastního inspektorátu bezpečnosti práce se ve třech patrech kompletně rekonstruovala silnoproudá elektroinstalace a doplňovala sktrukturovaná kabeláž. V rámci projektu se na chodbách realizovali nové minerální podhledy a stavěla se nová skleněná příčka ve vstupním vestibulu. Do rekunstroovaných pater se doplňovali LED svítidla nebo měnili staré světelné zdroje za LED, dle požadavků. Součástí bylo i přezbrojení nebo výměna stávajících silových rozvaděčů. Jako samostatná část bylo pořízení EZS.
Objem 1 mil. Kč

Agrocentrum ZS, s.r.o. Stránecká Zhoř - přístavba haly

Realizace 10/2017
​Realizací byla silnoproudá elektroinstalace na přístavbě haly. Do nově přistavené části byl umístěn nový podružný rozvaděč, z nového rozvaděče byli na hale napájeny svítidla, zásuvkové skříně a ventilátor. Na přistavené části haly byl rozšířen bleskosvod.

NOVOSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE DOBRONÍN

Realizace 04-2017   10-2017
 
Novostavba hasičské zbrojnice nahradila starou, již nevyhovující hasičskou zbrojnici. Dodávkou naší společnosti byli silnoproudé a slaboproudé instalace a ochrana před atmosférickými vlivy. Hasičská zbrojnice je vybavena LED svítidly, systémem elektronického zabezpečení EZS, strukturovanou kabeláží, rozvodem TV a SAT. 
Objem: 700 tis. Kč

Kaprova 6, Valentínská 8

Tento projekt realizoval systém měření a regulace pro vzduchotechniku, ústřední vytápění a chlazení v rekonstruovaném objektu KAPROVA 8 – VALENTINSKÁ 6 na Praze 1. 
Součástí byla dodávka MaR pro kotelnu a větrání společných prostor bytového domu. MaR pro restauraci, kde se řídí vzduchotechnika, kotelna a chlazení. Poslední částí byla dodávka MaR pro nebytový prostor "WAFLE", kde řídící stanice komunikuje pomocí protokolu MODBUS s vzduchotechnickou jednotkou od ELEKTRODESIGNU přes rozhraní Digireg conventer a s chladící jednotkou LG přes rozhraní ALBATROS MultiV

REKONSTRUKCE OBJEKTU UL. ŽIŽKOVA 106, JIHLAVA, PRO POTŘEBY ICSS

Realizace 08-2018 

Objekt slouží jako Integrované centrum sociálních služeb a poskytuje sociální služby (denní stacionář, odlehčovací služba) včetně pečovatelské služby. Naší dodávkou rekonstrukce budovy byla kabeláž a zapojení periferií a rozváděče MaR pro kotelnu v 1PP a VZT jednotku v podkroví. Kotelnu řídí PLC od JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o., VZT jednotka má řízení REMAK.
Objem: 100 tis. Kč

Letiště Praha Ruzyně, Úprava zdroje chladu Bílý Dům I

Realizace 09/2018 - 10/2018
 
Předmětem realizace rekonstrukce zdroje chladu spočívala v odstranění stávajících tří chladících jednotek umístěných v 1PP budovy v kotelně a jejich dvou oddělených kondenzátorů umístěných na střeše budovy. Toto zařízení bylo nahrazeno jednou novou chladící jednotkou se dvěma oddělenými kondenzátory. Chladící jednotka byle opět umístěna v suterénu budovy v kotelně a oddělené kondenzátory jsou opět umístěny na střeše budovy. Dodávkou naší společnosti byla kompletní elektroinstlace, výměna rozváděče pro chlazení a úpravy v systému MaR.

Objem: 300 tis. Kč

FORD Uherské Hradiště

Realizace 01/2018 - 09/2018
 
Předmětem realizace bylo měření a regulace v kotelně autosalonu a hotelu na objektu FORD. Kotelna se skládá z několika zdrojů teplota, kogeneračních jednotek, plynového kotle, kotlů na tuhá paliva a elektrokole. Měření a regulace zajišťuje řízení zdrojů, rozdělovače, poruchových stavů a dále řídí telotu v jednotlivých pokojích hotelu.

Objem: 400 tis. Kč

Mobelix Jihlava

Realizace 06-2019   08-2019

Předmětem dodávky byla kompletní elektroinstalace pro měření a regulace pro řízení TZB technologie na prodejně Mobelix Jihlava. MaR řídí vytápění, chlazení a větrání budovy. Součástí MaR je monitorování spotřeb a povolování chodu zařízení instalovancýh v budově.

KONTAKT

JM Instal s.r.o.
Bezručova 1594/4, 586 01 Jihlava
info@jminstal.cz

Kancelář

Srázná 4837/19, 586 01 Jihlava
GMS: 776185781 / IČ: 05585325