Řízení technologických linek

Realizujeme systémy ASŘ pro řízení částí nebo celků posklizňových technologických linek, koncipovaných zejména pro zpracování brambor, zeleniny, ovoce a dalších zemědělských a potravinářských produktů. Zkušení programátoři oživují technologické celky na místě za spoluúčasti zákazníka, aby bylo vyhověno všem požadavkům a nárokům na funkci jednotlivých prvků výrobních linek. K sestavování řídících rozvaděčů a ovládacích prvků používáme pouze komponenty renomovaných výrobců s cílem dosažení maximální spolehlivosti technologických linek jako celku

ZŠ Zámek

Realizace 06-2017   08-2017
 
Předmětem realizace byla rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých instalací v zákldání škole. Staré instalace již nevyhovovali novým požadavům. V rámci silnoproudých instalací byli zrealizovány nové kabelové rozvody a nové rozvaděče. V části slaboproudu se nahradila stávající EZS novou, byla natažena strukturovaná kabeláž, vyměněna telefonní ústředna, rzealizován domácí telefon, jednotný čas a zvonky, poslední částí byla společná televizní anténa včetně novýh rozvodů.
Objem: 700 tis. Kč

OIBP Jihlava

Realizace 09/2017 - 12/2017
Předmětem realizace byla rekonstrukce elektroinstalace, datových rozvodů, drobné stavební práce a pořízení EZS. V budově oblastního inspektorátu bezpečnosti práce se ve třech patrech kompletně rekonstruovala silnoproudá elektroinstalace a doplňovala sktrukturovaná kabeláž. V rámci projektu se na chodbách realizovali nové minerální podhledy a stavěla se nová skleněná příčka ve vstupním vestibulu. Do rekunstroovaných pater se doplňovali LED svítidla nebo měnili staré světelné zdroje za LED, dle požadavků. Součástí bylo i přezbrojení nebo výměna stávajících silových rozvaděčů. Jako samostatná část bylo pořízení EZS.
Objem 1 mil. Kč

NOVOSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE DOBRONÍN

Realizace 04-2017   10-2017
 
Novostavba hasičské zbrojnice nahradila starou, již nevyhovující hasičskou zbrojnici. Dodávkou naší společnosti byli silnoproudé a slaboproudé instalace a ochrana před atmosférickými vlivy. Hasičská zbrojnice je vybavena LED svítidly, systémem elektronického zabezpečení EZS, strukturovanou kabeláží, rozvodem TV a SAT. 
Objem: 700 tis. Kč

Kaprova 6, Valentínská 8

Tento projekt realizoval systém měření a regulace pro vzduchotechniku, ústřední vytápění a chlazení v rekonstruovaném objektu KAPROVA 8 – VALENTINSKÁ 6 na Praze 1. 
Součástí byla dodávka MaR pro kotelnu a větrání společných prostor bytového domu. MaR pro restauraci, kde se řídí vzduchotechnika, kotelna a chlazení. Poslední částí byla dodávka MaR pro nebytový prostor "WAFLE", kde řídící stanice komunikuje pomocí protokolu MODBUS s vzduchotechnickou jednotkou od ELEKTRODESIGNU přes rozhraní Digireg conventer a s chladící jednotkou LG přes rozhraní ALBATROS MultiV

FORD Uherské Hradiště

Realizace 01/2018 - 09/2018
 
Předmětem realizace bylo měření a regulace v kotelně autosalonu a hotelu na objektu FORD. Kotelna se skládá z několika zdrojů teplota, kogeneračních jednotek, plynového kotle, kotlů na tuhá paliva a elektrokole. Měření a regulace zajišťuje řízení zdrojů, rozdělovače, poruchových stavů a dále řídí telotu v jednotlivých pokojích hotelu.

Objem: 400 tis. Kč

Mobelix Jihlava

Realizace 06-2019   08-2019

Předmětem dodávky byla kompletní elektroinstalace pro měření a regulace pro řízení TZB technologie na prodejně Mobelix Jihlava. MaR řídí vytápění, chlazení a větrání budovy. Součástí MaR je monitorování spotřeb a povolování chodu zařízení instalovancýh v budově.

Letiště Praha Ruzyně, Úprava zdroje chladu Bílý Dům I

Realizace 09/2018 - 10/2018
 
Předmětem realizace rekonstrukce zdroje chladu spočívala v odstranění stávajících tří chladících jednotek umístěných v 1PP budovy v kotelně a jejich dvou oddělených kondenzátorů umístěných na střeše budovy. Toto zařízení bylo nahrazeno jednou novou chladící jednotkou se dvěma oddělenými kondenzátory. Chladící jednotka byle opět umístěna v suterénu budovy v kotelně a oddělené kondenzátory jsou opět umístěny na střeše budovy. Dodávkou naší společnosti byla kompletní elektroinstlace, výměna rozváděče pro chlazení a úpravy v systému MaR.

Objem: 300 tis. Kč

ČOV Štoky

Realizace 04-2019   08-2019

Předmětem dodávky byla kompletní elektroinstalace pro měření a regulace pro řízení čističky odpadních vod pro obci Štoky.

Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod

Realizace 08/2019 - 7/2020
 
Předmětem realizace byla dodávka měření a regulace pro vytápění a větrání budovy krajské knihovny. V budově jsou instalovány tři rozváděče pro měření a regulaci kotelny, VZT jednotek a zvlhčovačů. Dále 3 podružné rozváděče pro lokální regulaci topení.

Hala T6 Jihlava

Realizace 11/2019 - 12/2019


Předmětem realizace byla dodávka měření a regulace pro větrání a vytápění haly. Na zakázce je umístěno 6 rozváděčů MaR, které řídí 5 VZT jednotek, podstropní sahary a směšovací uzle pro vytápění haly a administrativy.

ZŠ Belgická

Realizace 12/2019 - 4/2020


Předmětem realizace byla rekonstrukce elektroinstalace silnoproud a slaboproudu ve vyhraných třídách, výměna svítidel. Výměna rozváděče RH a rekonstrukce elektroinstalace pro kuchyni. Dodávka UPS pro požární zařízení instalované v budově. Oprava a doplnění ochrany proti úderu blesku včetně doplnění uzemnění pro nové svody. 

REKONSTRUKCE OBJEKTU UL. ŽIŽKOVA 106, JIHLAVA, PRO POTŘEBY ICSS

Realizace 08-2018 

Objekt slouží jako Integrované centrum sociálních služeb a poskytuje sociální služby (denní stacionář, odlehčovací služba) včetně pečovatelské služby. Naší dodávkou rekonstrukce budovy byla kabeláž a zapojení periferií a rozváděče MaR pro kotelnu v 1PP a VZT jednotku v podkroví. Kotelnu řídí PLC od JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o., VZT jednotka má řízení REMAK.
Objem: 100 tis. Kč

Agrocentrum ZS, s.r.o. Stránecká Zhoř - přístavba haly

Realizace 10/2017
​Realizací byla silnoproudá elektroinstalace na přístavbě haly. Do nově přistavené části byl umístěn nový podružný rozvaděč, z nového rozvaděče byli na hale napájeny svítidla, zásuvkové skříně a ventilátor. Na přistavené části haly byl rozšířen bleskosvod.

Výměna svítidel v MŠ Sluníčko Praha - Újezd nad Lesy

Realizace 07/2017

Na chodbě a v ředitelně jsme realizovali výměnu starých zářivkových svítidel za nové LED panely zavěšené na lankách.

Chaty Sykovec

Chatky v blízkosti nejvýše položeného rybníku Sykovec na Vysočině prošli rekonstrukcí. Naše společnost dodávala elektroinstalace do chatek a ochranu proti úderu blesku. Celkem se rekonstruuje devět chatek ve čtyřech etapách, do dnešního dne bylo zrekonstruováno šest chatek, zbývající jsou plánovány na příští rok.

KONTAKT

JM Instal s.r.o.
Bezručova 1594/4, 586 01 Jihlava
info@jminstal.cz

Kancelář

Srázná 4837/19, 586 01 Jihlava
GMS: 776185781 / IČ: 05585325