Silnoproudé instalace

rozvadeckazníkům na stavbách dodáváme kompletní elektroinstalace nízkého napětí. Na získanou stavbu v případě potřeby tvoříme projektovou dokumentaci dle požadavků zákazníka, a to návrh rozmístění instalací, návrh osvětlení a zkreslení zapojení rozvaděčů. Nedílnou součástí našich prací je i ochrana proti účinkům bleskových proudů.
Následně vše dle projektové dokumentace zrealizujeme, dodáváme veškerý potřebný materiál na zrealizování díla. Zakázku uzavřeme předání projektové dokumentace skutečných stavů a veškerých certifikátů a revizí potřebných k uzavření zakázky. Zkušenosti máme z bytové výstavby, průmyslových hal, kancelářských budov i z budov pro veřejné služby. 

KONTAKT

JM Instal s.r.o.
Bezručova 1594/4, 586 01 Jihlava
info@jminstal.cz

Kancelář

Srázná 4837/19, 586 01 Jihlava
GMS: 776185781 / IČ: 05585325