Servisní činnost

Po dokončení zakázky nabízíme zákazníkům servis na zrealizovaném díle. Servis nabízíme rozdělený na dvě části, na doporučenou servisní činnost a na servisní činnost vyplívající ze zákonů nebo norem.​

 
  • Nabízíme roční údržbu silnoproudých instalací spočívající ve vyčištění rozvaděčů, dotažení spojů, kontrolu baterií u nouzových svítidel, kontrolu funkčnosti celé instalace a periodickou revizi. 
 
  • U slaboproudých systémů nabízíme roční kontrolu instalovaného systému, zejména jeho správnou funkčnost, kontrolu dotažení spojů, kontrolujeme stav baterií. V případě požadavků během servisní činnosti upravujeme nastavení systému.
 
  • U systémů MaR kontrolujeme funkčnost celého systému, vyhodnocujeme jeho funkčnost, případně upravujeme algoritmy. Kalibrujeme čidla, která to vyžadují. Kontrolujeme dotažení spojů, promažeme aktory.


Po provedení servisní činnosti vystavujeme servisní protokol s popisem provedených prací a zjištěných nedostatků. Veškeré zjištěné závady po dohodě se zákazníkem opravíme, tak aby sytém sloužil jako celek co nejdelší dobu.

Pro komplexní servisní činnost disponujeme zařízeními jako je termokamera, revizní přístroje a pod.

KONTAKT

JM Instal s.r.o.
Bezručova 1594/4, 586 01 Jihlava
info@jminstal.cz

Kancelář

Srázná 4837/19, 586 01 Jihlava
GMS: 776185781 / IČ: 05585325