Měření a regulace

MaR
Systémem měření a regulace se myslí sestava čidel, servopohonů, motorů, řídících jednotek a jiných zařízení sloužící například pro řízení vytápění a větrání budov, řízení procesů pro čištění vody, řízení výrobních linek a podobně. Naše společnost nabízí v oblasti Měření a regulace kompletní práce od návrhu, zpracování projektové dokumentace, samotné realizace v místě stavby až po pravidelný servis.

Naše nejčastější zakázky jsou v oblasti řízení TZB, to znamená řízení kotelen a vzduchotechniky, větrání garáží, výrobu chladu. Mimo oblasti TZB realizujeme i procesy související s posklizňovými linkami, koncipovanými zejména pro zpracování brambor, zeleniny, ovoce a dalších zemědělských a potravinářských produktů.

​Naši pracovníci mají zkušenosti i s řízením technologických celků jako například bazénové technologie, čističky odpadních vod nebo pivovary.
 

KONTAKT

JM Instal s.r.o.
Bezručova 1594/4, 586 01 Jihlava
info@jminstal.cz

Kancelář

Srázná 4837/19, 586 01 Jihlava
GMS: 776185781 / IČ: 05585325

UKÁZKA Z REFERENCÍ