Technologie linek

Realizujeme systémy ASŘ pro řízení částí nebo celků posklizňových technologických linek, koncipovaných zejména pro zpracování brambor, zeleniny, ovoce a dalších zemědělských a potravinářských produktů. Zkušení programátoři oživují technologické celky na místě za spoluúčasti zákazníka, aby bylo vyhověno všem požadavkům a nárokům na funkci jednotlivých prvků výrobních linek. K sestavování řídících rozvaděčů a ovládacích prvků používáme pouze komponenty renomovaných výrobců s cílem dosažení maximální spolehlivosti technologických linek jako celku

KONTAKT

JM Instal s.r.o.
Bezručova 1594/4, 586 01 Jihlava
info@jminstal.cz

Kancelář

Srázná 4837/19, 586 01 Jihlava
GMS: 776185781 / IČ: 05585325